Jens Magnusson

Välfärdsekonom @ SEB

Jens Magnusson är SEBs expert på privatekonomi och välfärdsfrågor. Han analyserar, kommunicerar och debatterar frågor om t.ex. välfärdsfinansiering och pensioner och är en flitigt anlitad föreläsare inom en rad ekonomiskpolitiska områden.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter