Jens Sjölander

Innovationsrådgivare @ Malmö universitet

Jens arbetar på Malmö universitet som samverkansstöd och innovationsrådgivare, med ett särskilt fokus på stöd till (social) innovation, nyttiggörande, och utmaningsbaserat lärande. Jens är statsvetare med särskild inriktning mot deltagar- och innovationsmodeller, internationalisering, den ideella sektorns roll i samhället.

Talks