Joakim Åkesson

lektor och forskare @ Malmö universitet

Joakim Åkesson är lektor och forskare vid Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö Universitet. Joakim forskar och undervisar om organisationsutveckling, projektledning, utvärderingsmetodik, entreprenörskap och vetenskaplig metod, främst inom kandidatprogrammet och det internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet. Han har också stor erfarenhet av forsknings-, utvärderings- och utvecklingsarbete inom såväl ideell som offentlig sektor, omfattande utvärderingar av idrottsrörelsens policyarbete, det statliga idrottsstödets fördelningssystem, lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (praktik) och kommunal fritidspolitik.

Talks