Johan Bäckström

Verksamhetschef @ Kompis Sverige

Johan Bäckström är verksamhetschef på den ideella organisationen Kompis Sverige som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Drivna av en övertygelse om att jämlika möten och ett ömsesidigt utbyte mellan människor är det mest effektiva sättet att skapa ett mer inkluderande samhälle har Kompis Sverige sedan 2013 matchat över 5 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Utgångpunkten har alltid varit synen på integration som en tvåvägsprocess som kräver ett aktivt deltagande från såväl nya som etablerade svenskar.

Talks