Johan Nilsson

Projektledare @ Region Blekinge

Region Blekinge arbetar för en hållbar utveckling av Blekinge och att implementera Agenda 2030 i alla delar vi arbetar med. Eftersom sociala innovationer och företag behövs för att bygga ett starkt och hållbart samhälle där vi inte minst tar tillvara ungas drivkrafter blir det naturligt att vi vill arbeta med att stärka främjandesystemet i dessa frågor och att öka kunskapen om samhällsentreprenörskap och socialt företagande.
Johan är projektledare för Region Blekinges projekt inom TVV’s utlysning och har därmed direkt kontakt med bland andra främjandesystemet och Blekinges kommuner.

Talks