Jonathan Mellblom

@ "Vart är vi på väg?"

Jonathan Mellblom har studerat ekonomi och affärsutveckling. Är entreprenör, konsult och har en bakgrund i den ideella sektorn. Han brinner för entreprenörskapets roll i att lösa de samhällsutmaningar vi står inför och utforskar också detta genom podcasten ”vart är vi på väg”.

Talks