Josefin Aggestam

Projektledare @ Policy in Practice

Josefin har arbetat som konsult i utvärdering, utredning och samhällsanalys på kvalificerad nivå i 12 år. Hennes kompetens ligger inom områdena arbetsmarknad, folkhälsa, hållbar stadsutveckling, organisationsutveckling och förändringsledning. Josefin är även anställd som verksamhetsutvecklare på ledningsstaben vid Malmö Universitet, där hon driver verksamhetsövergripande utvecklingsprojekt.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter