Judit Wefer

Programledare Social Innovation @ Vinnova

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att stärka Sveriges innovationsförmåga. Judit Wefer ansvarar för Vinnovas program för Social innovation, ett program som vill nyttja hela samhällets innovationspotential för att främja nya lösningar på komplexa sociala behov och sociala samhällsutmaningar. Arbetet bidrar till regeringens strategi för sociala företag: där målsättningen är att sociala företag och innovationer bättre ska kunna bidra till att lösa utmaningar i samhället och att offentlig sektor i större utsträckning uppmärksammar och använder sociala lösningar och sociala företag i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Talks