Julia Hult

Grundare och verksamhetsledare @ Förebildarna

Julia är grundare och verksamhetsledare för den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna. Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Förebilder som verkar för ett konstruktivt, handlingskraftigt och positivt samhälle. Genom utbildning och påverkansinsatser arbetar vi med att lyfta positiva exempel, lära och ge möjligheter för unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar för att skapa positiva värden. För sig själv och sin omvärld. Målsättningen är att förstärka entreprenöriella färdigheter och attityder samt ge förutsättningar för unga att själva driva projekt och engagemang för att bygga en positiv framtid. Sedan 2016 har över 1000 unga individer deltagit i våra olika program, över 100 ungdomsdrivna projekt för samhällsnytta skapats och genomförts och Sveriges första Förebildsgala med förebildspris arrangerats.

Talks