Karin Stenmar

Hållbarhetschef @ Folksam

Karin Stenmar har drivit frågor om en mer hållbar utveckling i över 18 år. Hon var en av de första sociala entreprenörerna i Sverige och vann Veckans affärers ”Social Capitalist Award” genom arbetet med levnadslöner och miljövänlig textilproduktion i Asien. Idag är Karin Stenmar Hållbarhetschef på Folksamgruppen där hon verkar för en mer hållbar finansbransch.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter