Karl Johan Bonnedahl

Docent, företagsekonomi @ Umeå universitet

Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi, forskar om hållbarhet och förändringsbehov i ekonomisk teori och praktik. I detta är social innovation en viktig dimension, och forskning bedrivs i samarbete med bl.a. Coompanion och Umeå kommun i olika projekt. En av redaktörerna för antologi om svensk forskning om social innovation kopplad till Agenda 2030.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter