Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande @ Malmö stad