Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande @ Malmö stad

Katrin Stjernfeldt Jammeh, är svensk socialdemokratisk kommunalpolitiker. I juli 2013 tillträdde hon som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö. Katrin är uppvuxen utanför Trelleborg och har studerat statsvetenskap på magisternivå i Lund och Sheffield. Hon har tidigare varit ledarskribent på tidningen Arbetet och politisk sekreterare. Därefter var hon konsult i samhällskommunikation innan hon 2008 blev socialkommunalråd i Malmö kommun.

Katrin blev 2010 kommunalråd för skola, trygghet och välfärd i Malmö kommun och drev på denna post igenom en omorganisation, genom vilken ansvaret för skolorna flyttades från stadsdelarna till centrala förvaltningar. Hon valdes den 23 mars 2013 av Malmö arbetarekommuns årsmöte till att den 1 juli samma år efterträda Ilmar Reepalu som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd.

Talks