Magnus Adenskog

Affilierad forskare vid Socialhögskolan @ Lunds universitet

Magnus Adenskog är fil dr i statskunskap och affilierad forskare till forskningsinitiativet Urban Social Innovation som drivs av Socialhögskolan på Lunds universitet. Magnus forskning fokuserar på hur vi kan koppla ihop sociala och demokratiska innovationer med det politiska systemet och vilka effekter detta kan få, med fokus på den lokala politiska nivån. Magnus är också involverad i det Vinnovafinansierade projektet SoPact som drivs av Lunds universitet och Helsingborg stad där sociala innovatörer tillsammans med offentlig sektor arbetar tillsammans för att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.

Talks