Malin Lindberg

Professor vid avdelningen industriell design @ Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation. Hon utforskar nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar där berörda målgrupper och intressenter involveras i processen. Hon har lett ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt om social innovation med fokus på regional/lokal utveckling, ideell sektor, jämställdhet, verifiering m.m. Hon är dessutom vetenskapligt bollplank till en rad myndigheter, organisationer och andra som utvecklar eller främjar inkluderande innovation. Vid Social Innovation Summit presenterar hon resultatet av en kartläggning av social innovation i Europeiska socialfondens projekt, som tagits fram inom ramen för Fortes och ESF-rådets temaplattform för ett hållbart arbetsliv.

Talks