Margareta Rämgård

Doktor i kulturgeografi @ Malmö universitet

Margareta är doktor i kulturgeografi med inriktning hälsa. Som sjuksköterska och barnmorska har hon lång erfarenhet av arbete i olika länder och hon har specialistkunskap om platser/kontexter och det sociala och kulturella sammanhangets betydelse i relation till vård och omsorg. I sin forskning har hon de senaste åren specialiserat sig på deltagarbaserade metoder och metodutveckling. Hon arbetar strategiskt nationellt och internationellt för att uppnå demokrati i djupare bemärkelse i civilsamhället utifrån brukares och medborgares perspektiv. I sin forskning försöker hon hitta metoder att stärka civilsamhällets främjande av hälsa och integrerar därför olika grupper av samhällsmedborgare i sin forskning i nära samarbete med samhällsaktörer.

Talks