Maria Pellborn

Corporate Citizenship & Brand Manager @ SEB

Maria Pellborn är Corporate Citizenship och Brand Manager på SEB. Den röda tråden i SEB:s samhällsengagemang är stöd till framtida generationer och de tror på utveckling genom entreprenörskap, finansiell kunskap, innovation och social inkludering.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter