Maria Pellborn

Corporate Citizenship & Brand Manager @ SEB

Maria Pellborn är Corporate Citizenship och Brand Manager på SEB. Den röda tråden i SEB:s samhällsengagemang är stöd till framtida generationer och de tror på utveckling genom entreprenörskap, finansiell kunskap, innovation och social inkludering.

Talks