Mattias Dyrvik

Samverkanskoordinator @ Örebro universitet

Mattias Dyrvik arbetar som samverkanskoordinator vid Örebro universitet med fokus på studenters entreprenörskap och idéutveckling. Mattias har sedan 2016 varit med och byggt upp en verksamhet vid Örebro universitet med fokus på den tidiga fasen i innovationskedjan där studenter får prova på utmaningsdriven idéutveckling med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar

Talks