Minna Ågren

Kultursekreterare @ Malmö stad

De senaste 15 åren har Minna arbetat med kultur för barn och unga som kulturutvecklare, projektledare, kultursekreterare och konstpedagog inom kommunal verksamhet, i frivilligorganisationer och som egen företagare i Sverige och i Brasilien. De sista fem åren programlägger hon kulturutbudet för Malmös för- och grundskolor inom alla konstområden utom film i nära samarbete med skolförvaltningarna och med fokus på barnrättsperspektivet. Akademisk utgångspunkt främst inom socialt arbete och verksamhetsutveckling. Har tidigare arbetat med att utvärdera olika konstprojekt för barn och unga.

Talks