Nickilina Heikkilä

Strategic change maker @ Inkludera

Nickilina Heikkilä är Strategic Change Manager och projektledare för påverkansarbetet på Inkludera, en non-profit som jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger Inkludera finansiellt hållbara och skalbara organisationer med målet att nya idéer ska bli nationella lösningar. Under 2019 har Inkluderas verksamheter avtal med över 80 svenska kommuner och stadsdelar, och arbetar med 33 000 individer.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter