Niss Jonas Carlsson

Grundare och ordförande @ Språkkraft

Grundare och ordförande i Språkkraft, en ideell förening, som verkar för att öka integrationshastigheten bland flyktingar, nyanlända och andra invandrare i Sverige med hjälp av digital språkinlärning. På bara tre år har organisationen gått från noll till att nå hundratusentals behövande i Sverige.

Talks