Patrick Lindqvist

Innovationsstrateg @ Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Som ett led i Helsingborg stads satsning på Innovation och H22 arbetar Patrick med att etablera förutsättningarna för systematisk innovation inom stadens förvaltningar samt rätt stöd från stadens centrala stödfunktioner. Patrick har tidigare jobbat som ledare i olika organisatoriska förändringsresor där agilitet och innovation stått i fokus.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter