Pernilla Baralt

Generalsekreterare @ UNICEF Sverige

Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF Sverige. Pernilla har en bred erfarenhet av att arbeta med barnrättsfrågor såväl nationellt som internationellt. Hon har tidigare varit statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern och där haft ansvar för propositionen att göra barnkonventionen till lag samt ansvar för upprättandet av en nationell barnrättsdelegation.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter