Pernilla Parding

Verksamhetschef @ Bostad Först (Stockholms Stadsmission)

Pernilla Parding är verksamhetschef på Stockholms Stadsmissions program Bostad Först. Programmet är en del av Stockholms Stadsmissions arbete mot hemlöshet och ger personer med psykosocial problematik och stödbehov en möjlighet till permanent boende i en egen lägenhet. Utöver sitt arbete med Bostad Först driver Stockholms Stadsmission även familjehem, jourhem och stödboenden.

Talks