Rebecka Elkert

Portföljförvaltare och ESG specialist @ SEB

Rebecka Elkert är Portföljförvaltare och ESG specialist på investeringsenheten i SEB Pension och Försäkring. Hon har tidigare arbetat i flera olika roller inom kapitalförvaltning, bl a som Ränteförvaltare och Risk Controller, samt arbetat utanför SEB som konsult inom kapitalförvaltning.

Rebecka har en examen från det internationella ekonomprogrammet vid Uppsala universitet, Master of Science in Business and Economics.

Talks