Rebecka Hinn

Handläggare samhällsentreprenörskap & sociala företag @ Tillväxtverket

Rebecka har gjort resan från samhällsentreprenör både i Sverige och utomlands, till företagare för socialt företag på lokal nivå och rådgivare på regional nivå. Nu driver hon frågorna kring socialt företagande från det nationella och statliga perspektivet via Tillväxtverket.

Talks