Sara Damber

@ Social entreprenör

Sara Damber är en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer. 1997 grundade hon organisationen Friends som nu vuxit till en av världens mest etablerade organisationer som arbetar mot mobbning och diskriminering i skolor samt bedriver global forskning i ämnet. Tio år senare grundade Sara också Reach For Change i samarbete med Kinnevikgruppen, ett inkubtorprogram som stöttar sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn. Sara har också gedigen erfarenhet från förändringsarbete inom kommunal och offentlig sektor, senast som skolchef i Båstad kommun.

Talks