Staffan Wikstedt

Nationalekonom @ Örebro kommun

Staffan Wikstedt arbetar som nationalekonom inom Projektkontoret på Örebro kommun, framförallt med värdering och utvärdering av projekt och dess effekter. Staffan har arbetat med sociala investeringar som syftar till långsiktiga effekter för att motverka utanförskap men även med mer hårda projekt inom digitalisering. Oavsett vilken typ av projekt så behövs ett ökat fokus på dess effekter, både kvalitativa och ekonomiska, från beslutsunderlag till uppföljning.

Talks