Stina Billinger

Statssekreterare @ Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Stina Billinger, är statssekreterare hos Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan på Näringsdepartementet. Stina var tidigare planeringschef 2014-2017 och sedermera statssekreterare på Näringsdepartementet åt Mikael Damberg under 2018. På Näringsdepartementet är hon ansvarig för de statligt ägda bolagen, entreprenörskap och innovation. Stina var tidigare Head of Sustainability och Storebrandkoncernen samt hållbarhetschef hos SPP Livförsäkring.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter