Tania Ellis

@ The Social Business Company

Tania Ellis, är en dansk-brittisk prisvinnande författare, talare, strategisk affärsrådgivare och en av Skandinaviens ledande experter inom socialt företagande. Hon är en global trendspanare som sätter agendan och identifierar nya affärsidéer som bygger på värderingar av etik, ansvar och hållbarhet och inspirerar entreprenörer och företag att skapa ekonomiskt och socialt värde.

Tania Ellis mångsidiga referenslista innehåller hundratals workshops och som talare för företag, fackföreningar, idéburen sektor, utbildningsinstitutioner, departement och tankesmedjor, där hennes budskap om socialt och ekonomiskt värdeskapande har nått tusentals deltagare från opinionsbildare, företagsledare, politiker och statsråd till anställda, aktivister, studenter och sociala entreprenörer. Oavsett om hon delar meddelandet med sociala företagare eller globala chefer, garanterar hon alltid sin publik en relevant och inspirerande upplevelse som kan bana väg för innovativa och hållbara affärsaktiviteter.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter