Therese Frykstrand

Verksamhetschef @ Yalla Trappan

Therese är verksamhetschef på Yalla Trappan, ett framgångsrikt ASF och kvinnokooperativ. Therese brinner för att tillsammans med Yalla Trappans medarbetare utveckla verksamheten genom samarbete med privata och offentliga aktörer. Kvalitet och engagemang är lika viktigt i samarbetet som i den vardagliga verksamheten på Yalla Trappan.

Talks