Tom Roodro

Projektledare, Stadskontoret @ Malmö stad

Tom Roodro är projektledare på stadskontoret, kansliet för hållbar utveckling. Där ansvarar han bland annat för utvärdering av Malmökommissionen samt ett utvecklingsarbete kring segregation. Tidigare har Tom arbetat med frågor med koppling till mänskliga rättigheter, upphandling och näringslivsutveckling.

Talks