Tomas Bokström

Projektledare Social Health and Impact Center @ RISE

Tomas leder Social & Health Impact Center vid RISE som syftar till att utveckla nya lösningar för välfärdssektorn med fokus på prevention och proaktiva insatser. Genom att testa olika former av utfallsbaserade kontrakt och modeller vill centret hjälpa offentliga parter att investera i prevention och tidiga insatser. Tomas var dessförinnan på Sverige Kommuner och Landsting medverkade i arbetet med att utveckla det första sociala utfallskontraktet i Sverige.

Talks