Tove Larsson

Butikschef @ Matmissionen

Tove har sedan starten 2015 arbetat på Matmissionen, Stockholms Stadsmissions livsmedelsbutik som omhändertar och säljer matsvinn där den som har en låg inkomst kan söka medlemskap och handla billigt i butiken. Tove har arbetat både operativt i verksamheten men också ansvarat för utveckling i stort av matsvinnsområdet inom organisationen. Stockholms Stadsmission omhändertar och redistribuerar ca 600 ton matsvinn/år utifrån ett tätt samarbete med flera aktörer inom livsmedelsbranschen.

Talks