Joeri van den Steenhoven

Founder @ YINK Systems Change

Joeri van den Steenhoven är globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och stödjer, stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring.

Joeri van den Steenhoven började sin karriär som medgrundare och VD för Kennisland, ett av de första sociala innovationslaboratorierna i Nederländerna. Kennisland är en ledande aktör inom social innovation och verkar som förändringsagent i världen. Där startade han också Kafka Brigade, en forskningsorganisation som hjälper regeringar att hitta, bekämpa och förenkla byråkratiska processer.

Åren 2013-2017 var Joeri vice ordförande Systems Innovation vid MaRS, Kanadas största innovationscentrum i Toronto. Där ledde han MaRS arbete med att stärka innovationssystem och bidra till att skapa förändringar inom områden som hälsa, energi och utbildning. Han etablerade och ledde också MaRS Solutions Lab, som nu ett av de ledande sociala innovationslaboratorierna i världen. Där arbetade han med olika partners för att adressera komplexa sociala utmaningar som hanteringen av ungdomsarbetslöshet, integrering av entreprenörskap i utbildning, reformering av sjukvårdsystemet och reglering av delningsekonomin.

Därefter återvände Joeri till Nederländerna, där han arbetar med organisationer runt om i världen som vill skapa systemförändringar. Några av de organisationer han arbetat med är Rockefeller Foundation, Inter-American Development Bank, OECD, NESTAoch 100kin10.org. Utöver detta undervisar han och har flera styrelsepositioner på t ex Rotterdam University for Applied Sciences och Lissabonrådet, the European thinktank för om innovation och tillväxt i Bryssel.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter