Veronika Hoffmann

Processledare @ Malmö stad

Flerårig erfarenhet av att driva och utveckla socialt entreprenörskap i två ideella organisationer, Lighthouse Relief och Mellanrumm, strategisk förändringsarbete i kommunal verksamhet, bland annat som idécoach för det stadsgemensamma visions- och utvecklingsarbetet i Helsingborgs stad, tjänstedesign coach på Openlab i Stockholm. Sedan början på 2018  anställd i Malmö stad för att bidra med en utvecklarroll  i stadens nordöstra förtätningsområden. Processledare i Malmö Innovationsarena med fokus på samskapad stadsutveckling, integrerad områdesutveckling och behovsdriven innovation.

Talks