Yasemin Arhan Modéer

CEO | CO-FOUNDER @ Altitude Meetings | Impact Startup | The Bridge

Yasemin Arhan Modéer is passionate about finding solutions to all kinds of social challenges as well as to the huge climate problems and to find new economic models that make it possible to see long-term solutions to the Sustainable Development Goals. CEO of The Bridge (www.thebridge.se), which is aiming to bridge science with business in order to push humanity forward. Also, CEO of Altitude Meetings which also is running the accelerator Impact Startup, with the main goal to broaden the impact economy in Sweden.

Yasemin Arhan Modéer drivs av att hitta lösningar på samhällsutmaningar och försöker genom välregisserade möten skapa lösningar på dessa, både på lokal och global nivå. Del av den nordiska satsningen ”Impact Startup”. Driver även The Bridge (thebridge.se) som syftar till att brygga forskning och nya affärsmodeller för att lösa FN:s hållbarhetsmål, främst kring klimatfrågor.

Talks