Yasemin Arhan Modéer

VD och grundare @ Altitude Meetings

Yasemin Arhan Modéer, grundare och VD på Altitude Meetings. Ett bolag som drivs med mål att förändra och bidra till att världen blir lite bättre. Drivs av att hitta lösningar på samhällsutmaningar och försöker genom välregisserade möten skapa lösningar på dessa, både på lokal och global nivå. Del av den nordiska satsningen ”Impact Startup”. Driver även The Bridge (thebridge.se) som syftar till att brygga forskning och nya affärsmodeller för att lösa FNs hållbarhetsmål, främst kring klimatfrågor.

Talks