Yasemin Arhan Modéer

@ Moderator

Yasemin Arhan Modéer, grundare och VD på Altitude Meetings. Ett bolag som drivs med mål att förändra och bidra till att världen blir lite bättre. Fokus på integration, demokrati och hållbarhet (både social och klimat) och genom att skapa bra möten med detta i fokus försöka bidra till nya lösningar, samarbeten och tänk. Yasemin har en politiskt magister som utbildning och självlärd entreprenör.

Talks