Amir Sajadi: Om samhällsentreprenörskap, att växa och årets tema ‘Making it big’

Amir Sajadi sitter i Tillväxtverkets styrelse och är entreprenör och grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan. Tillväxtverket är en huvudpartnerna i Social Innovation Summits. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Tidigare har intervjuer med Per Grankvist, styrelseledamot och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör på Tillväxtverket publicerats.

Vad behövs för att sektorn socialt företagande att växa?
Jag tror att kunskap och förståelse för social innovation och entreprenörskap måste komma mycket mer djupt in i det offentliga Sverige. I rummen där människors öden slutligen avgörs, så som myndigheter, nämnder, stadsdelsförvaltningar och socialkontor ska man tydligare kunna se nyttan av innovativa lösningar och entreprenöriella förhållningssätt. Dessa aktörer bör även ha större legalt utrymme att ta in de produkter och tjänster som relevanta sociala företag har utvecklat. Idag betraktas innovation och företagande mest med skepticism i dessa rum, och det hindrar sektorns tillväxt.

 

Vad är dina erfarenheter som social entreprenör kopplat till årets tema på Social Innovation Summit ”Making it big!”?
Att göra stor skillnad kan vara väldigt olika från fall till fall. I ett av våra verksamheter (Järvaskolan) så kan det handla om att göra en stor skillnad för en enskild elev och vara med på en helt fantastisk vändning i en ungdoms livsresa, men det kan också handla om att inspirera resten av skolsverige till ett förhållningssätt och arbetsmetod som vi har utvecklat och nått framgång med. Vi går alltid försiktigt fram, i både uppskalning, och i att känna och kommunicera att vi har gjort stor skillnad, så att vi inte lurar oss själva till att ta genvägar eller göra saker ytligt.

 

Hur kommer samhället och näringslivet förändras med fler sociala entreprenörer och företag?
Jag är övertygad om att det har positiva effekter från alla håll. Vi får ett mer socialt ansvarstagande och humant näringsliv där även icke socialt drivna företag inspireras till att ta större hänsyns till människor och miljö. Samtidigt får samhällets institutioner ta del av den kreativitet och kompetens som finns hos innovativa och entreprenöriella individer, som annars endast hade gått till näringslivet och industrin.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här och Tillväxtverkets Generaldirektör hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter