VIP-luncher

Möt innovationsteamet på SEB för gröna och sociala obligationer!

Är du representant för en kommun, fastighetsbolag, social entreprenör eller investerare: Välkommen till lunch med Mats Olausson på SEB – Först till kvarn! 10 platser.
 
Med gröna obligationer lyckades vi skapa en produkt som investerare, företag och institutioner efterfrågar och som mobiliserar marknadens aktörer för att vrida resursallokeringen i en miljövänligare riktning. Nu växer intresset stort för sociala obligationer i Sverige.  
 
Om SEB och Sociala obligationer; 
SEB deltog i fjol för första gången i utgivningen av en social obligation. Den gavs ut för att finansiera satsningar på bostäder för låginkomsttagare i Holland och är en av de största som har getts ut i världen. SEB:s mål är att fortsätta vara en av de globala kunskapsledarna och en av de ledande leverantörerna av hållbara produkter och tjänster. Det kommer att hjälpa oss att skapa långsiktiga värden tillsammans med våra kunder ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För att lyckas krävs innovation, beslutsamhet, uthållighet och samverkan. 
 
Välkommen till en spännande lunchdiskussion! 
När: Tisdag 12 november kl. 12.15-13.00 (Lunch serveras i rummet)
Plats: Separaten, Slagthuset MMX

Mini-Workshop: Hjälp Vinnova hjälpa social innovationer

Vårt samhälle ställs inför komplexa utmaningar. För att lösa dem kan vi inte alltid göra som vi alltid har gjort. Vi behöver nya sätt att lösa dem. Välkommen till rundabordssamtal där vi vill ha din syn på hur Vinnova bäst kan stödja dem som har en ny lösning på ett komplext problem.  Max 40 platser – först till kvarn…

När: Onsdag 13 November kl. 12.30-13.15. (Lunch serveras i rummet.)

Plats: Separaten, Slagthuset MMX

Vinnova har några olika insatser för att stödja social innovation. En av dessa har varit att med 300 000 kr hjälpa en aktör att testa och utveckla en social innovation. Insatsen har varit bred och öppen för alla problemområden och branscher. Sedan starten 2015 har ca har ca 100 projekt beviljats, samtidigt som 900 har fått avslag. Vi vill nu se över hur myndigheten kan finansiera projekt i tidiga skeden som testar och utvecklar sociala innovationer. Under Social Innovation Summit bjuder vi in till rundabordssamtal för att tillsammans diskutera och samla in idéer och rekommendationer.

Anmäl dig till den 13 november här Länk till anmälan. 40 platser. Först till kvarn.

Det går också bra att skicka in dina rekommendationer via mail: socialinnovation@vinnova.se

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter