Margareta Rämgård

Universitetslektor @ Malmö universitet

Margareta Rämgård är sjuksköterska, barnmorska, Fil. dr i kulturgeografi/hälsogeografi och lektor i vårdvetenskap. Hon har tillsammans med Shaerström och Löfman skrivit den första svenska boken i ämnet hälsogeografi. Hon arbetar med att integrera sociala, existentiella och rumsliga aspekter på hälsa i vård och omsorg för att förbättra den kommunala hälso- och sjukvårdens äldreomsorg, främja hälsa i interaktiva forskningsprojekt och studera professioners samverkan i olika vårdkontexter. Hon arbetar även nationellt samt internationellt för att utveckla metodologiska aspekter på deltagarbaserade metoder. Hennes avhandling rör platsförankringens betydelse för familjer när de får sitt första barn.

Talks