Samverkansutmaning för social innovation – från forskning till samhällsnytta

Malmö universitet har i upptakten till årets SI Summit genomfört två sektorsöverskridande samverkansutmaningar – vars fokus har varit att trycktesta hur vi på bästa sätt tar forskning, högaktualiserad av pågående pandemi, vidare ut i samhället.

Samverkansutmaningarna behandlade frågor kring jämlik hälsa och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor och tog avstamp i forskning av Margareta Rämgård och Martin Grander – båda framstående forskare vid Malmö universitet.

Under denna session delar Margareta Rämgård och Martin Grander med sig av sina erfarenheter från höstens utmaningsbaserade och sektorsöverskridande process. Hur fungerar den som metod och verktyg? Hur driver den på förändring? Och vad händer nu?