Andreas Lundberg

Affärsutvecklingschef @ Atrium Ljungberg

Andreas Lundberg är affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg för Malmö och Göteborg. Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag med lång historia och erfarenhet av stadsutveckling samt utveckling av attraktiva stadsmiljöer. Genom att arbeta med alla delar av det som gör en attraktiv stad såsom kultur, arbetsplatser, bostäder, utbildning med mera skapas platser där människor vill leva. I Malmö har Atrium Ljungberg under lång tid arbetat med Mobilia – ett kvarter i södra Malmös innerstad som gått från att vara en plast för handel till ett modernt stadskvarter med butiker, mat, kultur samt vård och hälsa.

Talks