Innovativ stadsdelsutveckling för en hälsosam stad

I år har vikten av hälsa betonats extra mycket och behovet av innovativa arbetssätt för en bättre hälsa på alla nivåer – inklusive på stadsdelsnivå. Atrium Ljungberg har redan sedan tidigare fokus på att skapa en hälsosam stad genom nya typer av samarbeten.

I takt med att planerna för området Mobilia – ett kvarter i södra Malmös innerstad – går från idé till faktisk planering vill Atrium Ljungberg belysa och diskutera: Vad behöver göras annorlunda i planeringen av en stadsdel med fokus på hälsa, i jämförelse med traditionell planering? Hur kan planprocessen gynnas av experiment som involverar medborgare och andra intressenter på ett tidigt stadium? Vilka prototypprojekt skulle kunna bli verklighet inom 3-6 månader?

Denna session riktar sig till dig som vill ta del av, och ge inspel på, arbetet med att jobba med hälsa som en del av stadsdelsutvecklingen. Värd: Atrium Ljungberg

Moderator: Jonas Klevhag

Deltagare: Andreas Lundberg, Atrium Ljungberg, Charlotte Petersson Troije, Malmö Universitet, Christian Wilke, Lunds Kommun