Atrium Ljungberg: Innovativ stadsdelsutveckling för en hälsosam stad

I år har vikten av hälsa betonats extra mycket och behovet av innovativa arbetssätt för en bättre hälsa på alla nivåer – inklusive på stadsdelsnivå. Atrium Ljungberg har redan sedan tidigare fokus på att skapa en hälsosam stad genom nya typer av samarbeten.

I takt med att planerna för området Mobilia – ett kvarter i södra Malmös innerstad – går från idé till faktisk planering vill Atrium Ljungberg belysa och diskutera: Vad behöver göras annorlunda i planeringen av en stadsdel med fokus på hälsa, i jämförelse med traditionell planering? Denna session riktar sig till dig som vill ta del av, och ge inspel på, arbetet med att jobba med hälsa som en del av stadsdelsutvecklingen.