Annika Egan Sjölander

Docent, medie- och kommunikationsvetenskap @ Umeå universitet

Annika Egan Sjölander, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet. Driver forskningsprogrammet ”Kommunikation för hållbara samhällen i den antropocentriska eran”. Intresserad av social innovation i teori och praktik och dess relation till kommunikation och hållbarhet. En av redaktörerna för antologi om svensk forskning om social innovation kopplad till Agenda 2030.

Talks