Hur kan forskningen bidra till att förstå och främja social innovation i kristider?

Datum och tid: Onsdagen den 11 november kl. 13:05-14:05
Hur kan forskning bidra till att förstå och främja social innovation i kristider? Vid sessionen presenteras en kommande forskningsantologi om hur social innovation kan vara ett sätt att möta kriser och samhällsutmaningar inom hälsa, klimat, arbetsliv, utbildning m.m. med koppling till Agenda 2030.
Antologin innehåller kapitel från forskare i hela Sverige och tas fram i samarbete med Studentlitteratur och Mötesplats Social Innovation. Sessionens deltagare involveras i en diskussion om hur antologin och annan forskning kan vara ett stöd i utvecklingen av sociala innovationer som möter kriser och samhällsutmaningar. Sessionen riktar sig till alla forskningsintresserade inom den ideella, offentliga och privata sektorn.
Moderator: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Deltagare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, | Karl Johan Bonnedahl, Umeå universitet | Annika Egan Sjölander, Umeå universitet