Charlotte Petersson Troije

Forskarstuderande @ Malmö universitet

Charlotte Petersson Troije är forskarstuderande inom Urbana studier på Malmö universitet. Sedan 2010 har hon utvecklat idén om att integrera urbana utemiljöer i det dagliga arbetslivet.Under 2017 resulterade detta i det interaktiva forskningsprojektet”StickUt Malmö”, där olika former och förutsättningar för att arbeta utomhus identifierades. Forskningsresultaten visar att utomhusarbetet kan bidra till allt från bättre samtal, ny energi, mindre stress, till mer inspiration och kreativitet, men även till känslor av skuld – som att det inte är riktigt legitimt att arbeta utomhus.

Talks