Christian Wilke

Arkitekt @ Lunds Kommun

Christian Wilke är arkitekt i Lunds Kommuns Brunnshögsprojekt, där 40 000 människor kommer att ha sin privata eller professionella hemvist när allt är färdigbyggt. Med erfarenhet från bland annat NASA och stadsplanering i Afrika har han genomfört flera Lundaprojekt där medborgarna har fått aktivitets-sätta platsen innan den är bebyggd.

Talks