Christina Johannesson

Cajalma @ VD och grundare

Christina har sedan 30 år genomfört uppdrag som strateg, processledare och utvärderare inom alla politikområden i den regionala utvecklingskontexten. Uppdragen rör i hög grad utveckling och implementering av förutsättningar för finansiering av regional utveckling, liksom utvecklingen av ledarskap, samhandling och entreprenörskap som realiserar hållbar tillväxt.

Talks