Socialt företagande och samhällsentreprenörskap – nu och i framtiden

Workshopen riktar sig till dig med ett särskilt intresse för socialt företagande och samhällsentreprenörskap, nu och i framtiden. Under workshopen ges smakprov på en regional kartläggning av sociala företag – hur många är de, hur ser fördelningen ut mellan olika branscher och organisationsformer och hur bidrar de till hållbar utveckling? Ni får även ta del av preliminära resultat från den pågående utredningen om det behövs en definition av sociala företag i Sverige.

Det blir en interaktiv workshop där vi diskuterar huruvida det behövs en definition och hur en sådan i så fall bör vara formulerad för att bidra till att stärka de sociala företagen och deras marknad. Diskussionen blir ett av flera underlag till utredningens slutrapport så varmt välkommen att påverka! Workshopen hålls av Policy in Practice, som ansvarar för utredningen. Tillväxtverket inleder och avslutar workshopen.

Värd: Tillväxtverket

Moderator: Christina Johannesson, Cajalma.

Presentatörer: Eva Carlsson (Ansvarig för socialt företagande, Tillväxtverket), Ylva Saarinen (VD och grundare Policy in Practice), Christina Johannesson (VD och grundare Cajalma), Rebecka Hinn, Tillväxtverket, och Josefin Aggestam (Projektledare, Policy in Practice).